Virgil Bucse_conf. presa 31.07.2014În contextul modernizării infrastructurii de apă şi apă uzată, a eficientizării serviciilor de apă şi canalizare şi a necesităţii respectării principiului dezvoltării durabile a operatorului, se impune actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
În 28.07.2014, Consiliul Local Mediaş a emis Hotărârea nr. 195/2014 privind modificarea şi actualizarea anexei la HCL nr. 345/2007. Astfel, articolul 177 se modifică după cum urmează:
(1) Cantitatea de apă uzată evacuată de către utilizatorii casnici se consideră a fi egală cu cantitatea de apă potabilă consumată.
Aceasta, în contextul în care eram printre puţinii operatori din ţară care mai facturau 80% din apa potabilă furnizată consumatorilor casnici, din cauza faptului că multe imobile deversează apa pluvială de pe acoperişuri şi curţi în sistemul de colectare al apelor uzate menajere, a faptului că aportul de lichide achiziţionate din comerţ sau consumul de apă de la izvoare se evacuează tot în reţeaua de canalizare menajeră, şi, nu în ultimul rând, a faptului că apa din sursele proprii ale clienţilor este evacuată tot în reţeaua de canalizare orăşenească.
Pentru a veni în sprijinul clienţilor noştri, am completat Regulamentul cu un nou alineat, după cum urmează:
(1.1) În situaţia în care o parte din apa furnizată prin sistemul public se utilizează pentru activităţi gospodăreşti în urma cărora nu se generează apă uzată deversată în sistemul public (udat grădina, gazonul, adăparea animalelor etc.), cantitatea de apă uzată facturată se va determina prin scăderea acestei cantităţi de apă din cantitatea de apă furnizată, cu condiţia ca utilizatorul să subcontorizeze priza de apă utilizată în acest scop. […]
De asemenea, s-a considerat necesară reglementarea situaţiei utilizatorilor care se alimentează din surse proprii (ex. fântâni) şi care evacuează apă uzată în reţeaua de canalizare prin obligativitatea contorizării sursei proprii de apă sau a achitării contravalorii acesteia în sistem pauşal, conform normativelor în vigoare.