logo.hrp_Performanța este criteriul cel mai important de evaluare a resurselor umane din cadrul unei companii. De performanța angajaților depinde succesul unei companii. Din cadrul managementul resurselor umane managementul performanței reprezintă un punct important, acesta face diferența dintre munca bine îndeplinită și munca a cărui scop este îndeplinirea unor obiective de afaceri. Accentul este pus pe rezultat și nu pe muncă, atenția cade asupra eficienței și nu asupra afacerii.
În orice afacere managementul performanței are mai multe etape. Prima dintre ele este planificarea muncii angajaților astfel încât să se obțină anumite obiective. Cea de-a doua etapă este monitorizarea permanentă a performanței, urmată de dezvoltarea aptitudinilor necesare. Etapa a patra este cea a evaluării performanței, iar în final resultatele bune sunt răsplătite.
Managementul performanței poate fi ușor observat din efectele pe care le are munca angajaților asupra îndeplinirii obiectivelor de afaceri ale companiei. Cu cât acestea sunt mai eficient îndeplinite cu atât înseamnă că munca angajaților este mai apropiată de performanța dorită.
Recomand Hrp.ro!