L320_front34l_onab.jpg.320O dată cu noile tehnologii moderne și modul de predare al profesorilor s-a schimbat. Aceștia construiesc fișe de lucru pentru elevi pe care le leagă de lecția pe care o predau. Fișele de lucru sunt personalizate și conțin tabele sau imagini pe care le scanează din din diverse culegeri sau cărți din domeniu. Scanerul este la ordinea zilei în activitatea lor. Iar zilnic zeci de foi trebuie scoase, pentru că elevii sunt numeroși și fiecare trebuie să lucreze individual. Astfel, imprimanta multifuncțională a devenit un instrument de neînlocuit care ajută atât la un management al timpului eficace, cât și la economisirea de bani.
Sălile de clasă sunt dotate și ele cu echipament modern care să permită accesul facil la informații și prezentarea acestora într-un mod cât mai atractiv pentru elevi. Totuși, rămâne de introdus și accesul la Internet. Cel mai simplu mod ar fi acela de a conecta o tabletă la un videoproiector și atunci tot ar devenit mai simplu.
Recomand tablete Acer si aparate foto Samsung!

Anunțuri